ในรูปเป็นผลงานเดิม แต่ปีนี้ QC จะนำไปโชว์
ใน Version ใหม่ เตรียมพบกันได้ครับ ในงาน Motor Expo